Flash Recovery : Záchrana dát (obnova dát) z USB flash diskov, SSD diskov, pamäťových kariet, digitálneho fotoaparátu, videokamery, PDA
Prvá pomoc:  Volajte Hotline 0948-OBNOVA (0948-626682)

Prihlásenie

Diagnostika  Záchrana dát  Odovzdanie zachránených dát
Obnovujeme dáta zo všetkých médií s Flash pamäťou: 
 • USB Flash disky („kľúčenky“, „tokeny“)
 • pamäťové karty a integrované pamäte:
  • fotoaparátov, digitálnych kamier, mobilných telefónov, PDA a iných zariadení
  • Secure Digital – SD, Smart Media – SM, Multimedia Card – MMC, MemoryStick – MS, Compact Flash – CF atď.
 • SSD disky
 
 
Závady: 
 • mechanicky alebo elektronicky poškodený riadiaci čip
 • mechanicky poškodený plošný spoj
 • mechanická alebo elektronická závada inej súčiastky (okrem pamäťového čipu)
 • poškodená servisná oblasť média
 • softwarová závada
 
  Čo nie je možné zachrániť?
 • fyzicky zničený pamäťový čip
   
  Záchrana dát z pamätí typu Flash je omnoho zložitejšia ako záchrana dát z iných typov médií. Ako jediný sme schopný zachrániť dáta z poškodených Flash pamätí s elektronickou či mechanickou závadou riadiaceho čipu, aj bez znalosti jeho konfigurácie, resp. organizácie pamäte!  
     
Naše garancie: 
   
   
     
Novinky: 

Praha, 22. marca 2011 - spoločnosť DATARECOVERY ako prvá na svete vykonala úspešnú záchranu dát z high-end SSD disku Kingston SSDNow.

DATARECOVERY, špecializovaná spoločnosť zaoberajúca sa obnovou a záchranou dát, našla spôsob, ako prekonať vnútorné šifrovanie, ktoré používajú niektoré USB flash disky. Záchrana dát je tak teraz možná aj zo šifrovaných USB kľúčeniek.

Šifrovanie je štandardnou vlastnosťou niektorých USB flash diskov (napr. Kingston, séria DataTraveler). Hoci ste nič neaktivovali, disk automaticky dáta pri zápise v záujme vašej bezpečnosti šifruje. V prípade poruchy alebo poškodenia kľúčenky bolo až do tejto chvíle nemožné dáta z disku získať.

FlashRecovery zaisťuje záchranu a obnovu digitálnych dát pre všetky bežne používané druhy flash médií: USB flash disky, pamäťové karty do fotoaparátov, mobilných telefonov, kamier a iných zariadení, Solid-state drives (SSD disky) a ďalšie.