Flash Recovery : Záchrana dát (obnova dát) z USB flash diskov, SSD diskov, pamäťových kariet, digitálneho fotoaparátu, videokamery, PDA
Prvá pomoc:  Volajte Hotline 0948-OBNOVA (0948-626682)

Prihlásenie

Postup obnovy dát z Flash pamätí

Odporúčaný postup v prípade nedostupnosti alebo strate dát z flash médií (USB flash diskov, SSD diskov, pamäťových kariet a pod.):

1. Kontakt   2. Doručenie   3. Diagnostika   4. Obnova dát

Hneď ako sa s nami spojíte, poverený pracovník behom rozhovoru s vami predbežne vyhodnotí možnosti obnovy dát z Vášho flash disku, pamäťovej karty či iného flash média a odporučí Vám najvhodnejší postup.

V naprostej väčšine prípadov však nie je možné odpovedajúce hodnotenie vykonávať bez odbornej diagnostiky v laboratórnom prostrediu, takže býva nevyhnutné doručiť dátový nosič k našim špecialistom.

Poškodený flash disk alebo flash kartu nám osobne doručte alebo pošlite na našu adresu. Minimalizujete prípadné ďalšie škody tým, že sa vyvarujete akýchkoľvek neodborných „oživovacích pokusov“.

Pokiaľ pre dopravu dátového média zvolíte niektorú z prepravných služieb, zabezpečte zariadenie hlavne pred mechanickými nárazmi a statickou elektrinou.

Hneď ako vaše dátové médium preberieme, behom niekoľkých hodín posúdime možnosti záchrany uložených dát a stanovíme presnú výšku úhrady za obnovenie dát.

Konečná cena je vždy odvodená predovšetkým od miery a povahy poškodenia vášho dátového média.

Diagnostiku závady a možnosti obnovy dát vykonávame zadarmo.

Po obdŕžaní Vášho súhlasu pristúpime k vlastnej obnove dát z dodanej pamäťovej karty, Flash alebo SSD disku.

Prvým krokom v prípade mechanického či elektronického poškodenia Flash disku alebo Flash karty je vyčítanie vlastného pamäťového čipu Flash. Až potom je možné pristúpiť k rekonštrukcii systému súborov, aby sa vôbec mohli dostať k uloženým údajom.

5. Expresná obnova dát 6. Kopírovanie 7. Platba 8. Výdaj

Štandardnú obnovu dát spravidla realizujeme behom jedného až dvoch pracovných dní. Pokiaľ chcete dáta uložené na poškodenom médiu rýchlo mať, môžete požiadať o expresnú záchranu dát, čo znamená, že sa vašej zákazke začneme venovať prednostne, v podstate okamžite.

Obnovené dáta vám nahráme na určený dátový nosič, tj. štandardne na CD alebo DVD.

Prijímame platby na hotovosti, všetkými bežnými platobnými kartami (len online) a po dohode tiež bankovým prevodom.

Záchranu dát platíte len v prípade úspešnej obnovy vami požadovaných dát!

Zachránené dáta si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo nechať poslať na vami určenú adresu prepravnou službou či kuriérom.

Zásielka vám bude odoslaná ihneď po prijatí vašej platby.

Záchrana dát v DATARECOVERY

Spoločnosť DÁTARECOVERY, s.r.o., dokáže ako jedna z mála na európskom trhu zachrániť dáta z elektronicky aj mechanicky poškodených flash pamätí a to bez ohľadu na použitý radič a logické usporiadanie.

Naši špecialisti využívajú pri záchrane a obnove dát špičkové prístroje a najmodernejšiu digitálnu techniku v našom kvalitne vybavenom laboratóriu. Disponujeme najmodernejšími proprietárnymi pomôckami pre analýzu a obnovu dát. Vďaka tomu sme schopný zachrániť aj dáta na samej hranici súčasných technických možností.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše servisné stredisko. Poskytujeme profesionálnu a rýchlu pomoc.

Potrebujete zachrániť dáta z SSD disku, USB flash disku, pamäťovej karty alebo iného flash média?

Vyplňte náš formulár pre zaslanie média. Po doručení poškodeného média do nášho laboratória vykonáme prvotné posúdenie možností záchrany dát (v pracovnej dobe zadarmo) a budeme Vás kontaktovať s návrhom ďalšieho postupu.