Flash Recovery : Záchrana dát (obnova dát) z USB flash diskov, SSD diskov, pamäťových kariet, digitálneho fotoaparátu, videokamery, PDA
Prvá pomoc:  Volajte Hotline 0948-OBNOVA (0948-626682)

Prihlásenie

Iné pamäťové média

Naše garancie
  • Odborná a rýchla záchrana dát
  • Obnova dát v maximálnej možnej technickej miere
  • Naša divízia sa špecializuje výhradne na záchranu dát z flash pamätí

Špecializáciou našej divízie je záchrana a obnova dát zo všetkých bežne užívaných typov výmenných pamäťových médií. Počas doterajších rokov pôsobenia sme získali jedinečné skúsenosti, vďaka ktorým riešime stratu dát s veľmi vysokou úspešnosťou.

Vedľa záchrany a obnovy dát z rôznych typov USB flash diskov, SSD diskov a pamäťových kariet, zachraňujeme a obnovujeme dáta aj z klasických pevných diskov (harddiskov, HDD), diskových polí RAID aj počítačových diskiet (FDD). Ďalej robíme rekonštrukciu záznamov z magnetických pások, záznamových diskov (CD, DVD, Blu-ray disky, ZIP, JAZ, Bernoulli, MO, SyQuest ai.).

Pre obnovu dát z týchto typov pamäťových médií odporúčame: