Flash Recovery : Záchrana dát (obnova dát) z USB flash diskov, SSD diskov, pamäťových kariet, digitálneho fotoaparátu, videokamery, PDA
Prvá pomoc:  Volajte Hotline 0948-OBNOVA (0948-626682)

Prihlásenie

Príčiny straty dát z flash médií

Najčastejšie mechanické poškodenia

Škody spôsobené užívateľovi vznikajú najčastejšie ako následok nečakaných nehôd, či už mechanických (hlavne v prípade USB kľúčeniek), alebo softwarových (napríklad pri manipulácii s digitálnymi snímkami). Niektoré zariadenia s flash pamäťou svojim malým rozmerom drobné katastrofy doslova priťahujú.

K najčastejším nehodám alebo nevhodným spôsobom používania patrí:

 • odkopnutie a rozlomenie USB flash disku z počítača pri zbrklom pohybe nohou;
 • odpájanie flash médií z počítača behom kopírovacích procesov;
 • omylom zmazané súbory;
 • poliatie USB flash disku kávou alebo inou tekutinou (napríklad na pracovnom stole);
 • domáce zvieratá;
 • násilné zatlačenie chybne natočenej flash karty do digitálneho fotoaparátu;
 • pád fotoaparátu alebo videokamery do vody;
 • poškodenie spôsobené extrémnym výkyvom tepla a zimy, príp. ohňom.

Iné časté príčiny nedostupnosti dát:

 • výpadky alebo prepätie elektrickej energie;
 • stratené či zabudnuté heslo súborov alebo samotného média;
 • vírusové útoky.

Flash média používa mnoho užívateľov ako príručnú a často aj najaktuálnejšiu zálohu svojich najpoužívanejších súborov. Čo je príčinou nečakaného poškodenia alebo straty dát z digitálnych prístrojov užívajúcich pamäte typu flash? Aké záchranné kroky je treba podniknúť? Čoho sa naopak nevyhnutne vyvarovať?

Medzi výhody, ktoré si flash disk a flash karta držia oproti niektorým iným dátovým nosičom, patrí vysoká kompaktnosť, vyššia odolnosť proti poškodeniu (oproti harddisku), vyššia kapacita (oproti CD alebo DVD), malá spotreba elektrickej energie a minimálne nároky na inštaláciu a softwarové ovládače. Flash disky a flash karty však majú aj svoje obmedzenia.

Technické obmedzenia

Hlavným limitom všetkých druhov flash médií je oproti klasickým pevným diskom výrazne obmedzený počet prepisov uložených dát. Po ubehnutí určitého počtu cyklov nahrávania a mazania súborov sa začína zhoršovať integrita zápisov, napriek tomu, že užívateľ nemusí dlhú dobu nič pozorovať.

Vedľa náhlej nedostupnosti spôsobenej technickými parametrami flash pamätí sú častou príčinou náhle nedostupnosti uložených súborov rôzne nehody doma či na pracoviskách a rovnako nevhodné zaobchádzanie so zariadením.

Obnova dát z poškodených Flash pamätí

Naši špecialisti využívajú pri záchrane a obnove dát špičkové prístroje a najmodernejšiu digitálnu techniku v našom kvalitne vybavenom laboratóriu. Disponujeme najmodernejšími proprietárnymi pomôckami pre analýzu a obnovu dát. Vďaka tomu sme schopný zachrániť aj dáta na samej hranici súčasných technických možností.

Spoločnosť DÁTARECOVERY, s.r.o., dokáže ako jedna z mála na európskom trhu zachrániť dáta z elektronicky aj mechanicky poškodených flash pamätí a to bez ohľadu na použitý radič a logické usporiadanie.

Zaisťujeme rýchly a profesionálny servis záchrany dát. Kontaktujte nás.