Flash Recovery : Záchrana dát (obnova dát) z USB flash diskov, SSD diskov, pamäťových kariet, digitálneho fotoaparátu, videokamery, PDA
Prvá pomoc:  Volajte Hotline 0948-OBNOVA (0948-626682)

Prihlásenie

Obnova dát z SSD diskov

Najčastejšie závady SSD diskov
  • Mechanicky či elektronicky poškodený riadiaci čip
  • Mechanicky poškodený plošný spoj
  • Mechanická alebo elektronická závada inej súčiastky (okrem samotného pamäťového čipu)
  • Poškodená servisná oblasť média
  • Softwarová závada

Obnovujeme dáta nie len z klasických flash diskov a kariet. Zachraňujeme aj dáta, ktoré vám odmietajú vydať pevné disky na báze flash pamäte, tzv. SSD disky (Solid-state drives).

SSD disky sú dátové média navrhnuté tak, aby účinne nahradzovali klasický harddisk. Oproti pevným diskom nemajú SSD disky žiadne pohyblivé časti, takže k ich výhodám patrí nižšia spotreba, tichá prevádzka, vyššia prenosová rýchlosť a predovšetkým vyššia odolnosť voči otrasom.

Solid-state disky majú niektoré obmedzenia, ktoré sú zhodné pre všetky flash média (oproti pevným diskom predovšetkým obmedzený počet prepisov a menšiu spoľahlivosť). Závady a príčiny problémov majú podobný charakter.

Naprostú väčšinu dát z takto poškodených SSD diskov sme pre vás schopný zachrániť. Čo naopak nie je možné zachrániť, je fyzicky zničený pamäťový čip SSD diskov.

K tomu, aby sme však mohli zistiť konkrétnu príčinu problému na vašom zariadení, musíme mať k dispozícii konkrétne informácie, predovšetkým výstup našej diagnostiky. Tu vykonávame zadarmo. Kontaktujte nás. Poskytneme vám rýchlu pomoc a odborné záruky.

Potrebujete zachrániť dáta z SSD disku?

Vyplňte náš formulár pre zaslanie média. Po doručení poškodeného SSD disku do nášho laboratória vykonáme prvotné posúdenie možností záchrany dát (v pracovnej dobe zadarmo) a budeme Vás kontaktovať s návrhom ďalšieho postupu.